Vraag naar KMO-units groter dan ooit tevoren

22/04/2021
De vraag naar KMO-units lijkt vandaag groter dan ooit. 2021 ging vlot van start met heel wat nieuwe projecten op de planning, waaronder IRIS (Ingelmunster), LEDA (Lauwe) en KASTOR (Kuurne).

UITVERKOCHT

IRIS

In Ingelmunster kozen we voor de naam IRIS. In de Griekse mythologie is Iris ook bekend als de Godin van de Regenboog. Haar boodschappen tussen hemel en aarde worden overgebracht via een veelkleurige regenboog. De kracht van deze Griekse godin konden we al in levende lijve ondervinden, want alle 19 units zijn reeds verkocht. Bovendien zal ook de straat de naam ‘Irislaan’ dragen. 

LEDA

Voor ons project LEDA in Lauwe dragen we bij aan het idee van de betonstop. Door het slopen van een bestaand gebouw uit 1942 kon verharding van nieuwe grond vermeden worden. Ook hier zijn we trots om mee te kunnen delen dat alle 12 units reeds verkocht zijn. Zowel investeerders als ondernemers kregen de kans om zich hier te vestigen. De oplevering van LEDA is voorzien eind december. (foto van het afgebroken oude gebouw)

KASTOR

Binnen de Griekse mythologie is KASTOR de zoon van LEDA. Dit project gelegen in Kuurne kende een vlot verloop en verwacht in april nog de ruwbouw af te werken. Daarna gaan de schrijnwerken en betonvloeren van start. In KASTOR zullen negen kmo’s, verspreid over vier loten industriegrond, hun thuishaven vestigen.

Veel aandacht voor eindbestemming

Hercull maakt units specifiek voor KMO’s. Daarom vinden we het uiteraard belangrijk dat het grootste deel ook effectief naar eindgebruikers gaat. Slechts een maximum van 30 à 35% gaat naar investeerders. Op die manier wordt vermeden dat units worden aangekocht om daarna meteen te verhuren. Zo zijn er in Lauwe 12 units waarvan er vier verkocht werden aan investeerders. Op die manier bieden we ondernemers ook een kans op deze prachtige units.

In de kijker: Brugge

Als locatie voor ons volgend project kozen we voor Brugge, de West-Vlaamse hoofdstad. Deze strategisch gelegen units leidden tot een talrijk aantal aanvragen, waardoor we genoodzaakt waren te werken met een lijst van geïnteresseerden. Wat u niet mag tegenhouden om bij interesse zeker contact met ons op te nemen.

Het project in Brugge telt 19 kmo-units en is daarmee een van onze grotere projecten. Naast de groenzone, die in alle Hercull-projecten voorzien is, is er ook een sterke focus op duurzaam ruimtegebruik. Er wordt gestreefd naar de ideale combinatie van werk en vrije tijd.

BALDR, ook bekend als de Schone of de Goede in de Noordse mythologie, wordt de naam van dit aanzienlijk project. Naast de voorbenoemde troeven van dit project, worden de kenmerken ‘schoon’ en ‘goed’ cruciale factoren in de ontwikkeling van de units.