Tijdelijke invulling oude site Delabie: POP-UP FOR UKRAINE

07/10/2022
In Kortrijk (Marke) is Hercull vorige maand eigenaar geworden van de voormalige boekbinderij langs de Kalvariestraat 20 met het oog op de herontwikkeling van de site.

De afgelopen weken vonden reeds diverse overlegmomenten plaats met de stad Kortrijk en de naastgelegen school. Eind november plannen we ook een overlegmoment met de buurtbewoners, teneinde tot een herontwikkeling te komen die door alle belanghebbenden kan gedragen worden.

De ambities van Hercull bestaan in de herontwikkeling van de verlaten site tot een duurzaam en kleinschalig kmo-park met oog voor mobiliteit en groen. In de ontwerpfase zoekt Hercull samen met Markland Architecten naar de connectie met de Markebeek en het achtergelegen Preshoekbos. De integratie van een aantal atelierwoningen vormt een garantie op de leefbaarheid van site.

In afwachting van een definitief ontwerp werd alvast een tijdelijke invulling gegeven aan de leegstaande bedrijfshal. Het gebouw fungeert komende maand als pop-up waar Oekraïense oorlogsvluchtelingen terecht kunnen voor het ophalen van ingezamelde kleding. Afgelopen dagen vonden reeds heel wat Oekraïners hun weg naar de Kalvariestraat. De doelgroep wordt vanaf volgende week dinsdag uitgebreid, ook de kansarmen binnen de Stad Kortrijk krijgen de mogelijkheid om de kleding op te halen. In de hoop dat iedereen een warme winter mag beleven.

Het initiatief is het resultaat van een samenwerking tussen de stad Kortrijk en een aantal serviceclubs onder de vleugels van initiatiefneemsters Maigret Jansen en Martine Vervisch.

Heeft u kledij op overschot die een tweede leven verdient?

Dan kan u de komende twee weken nog terecht in de Kalvariestraat om de kledij te overhandigen.

#deuredoen #popupforukraine