Nieuwe verordening hemelwater: wat wijzigt er?

18/10/2023
Sinds 2 oktober 2023 is de nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater in werking getreden. Deze verordening is er om te voorkomen dat regenwater onmiddellijk afgevoerd wordt.

Het principe van de verordening van 2023 blijft hetzelfde, alleen zijn het toepassingsgebied en de voorwaarden verder uitgebreid. We sommen alvast de belangrijkste wijzigingen op die een impact kunnen hebben op bouwprojecten.
bedrijvenpark te koop

Verplichte volumes voor regenwaterputten

In eerste instantie moet het regenwater zoveel mogelijk gebruikt worden. In de nieuwe verordening wordt een belangrijke wijziging opgelegd aan de verplichte volumes voor regenwaterputten:

  • Een regenwaterput van 5.000 liter blijft het minimum.
  • Is het dakoppervlak groter dan 80 m² ? De regenwaterput heeft minstens een volume van 7.500 liter.
  • Is het het dak groter dan 120 m²? Dan is een put van 10.000 liter verplicht.

Dat water moet hergebruikt worden voor het toilet, om schoon te maken of voor de wasmachine.

werf hercull ontwikkelaar industrie

Infiltratie en buffercapaciteit

In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkte hoeveelheid water met een vertraging wordt afgevoerd. Ook hier zijn wijzigingen doorgevoerd. De aandacht gaat voluit naar bovengrondse infiltratiesystemen.

  • Minimale oppervlaktes van infiltratie zullen verdubbelen: van 0,04 naar 0,08 m²/m².
  • Minimale volumes van de infiltratievoorzieningen nemen toe van 25 naar 33 liter/m².
  • De mogelijkheid bestaat om verplichtingen met betrekking tot hemelwater collectief op te nemen.
  • Buffervoorzieningen zijn enkel nog relevant voor grote verharde oppervlakten, wanneer om technische redenen geen infiltratievoorziening kan aangelegd worden. Bij een buffervoorziening neemt het minimale volume toe van 25 naar 43 liter/m².

Het uitvoeren van infiltratieonderzoek bestaande uit minstens 3 infiltratieproeven en een grondwatermeting, wordt met de nieuwe verordening verplicht bij een afwaterend oppervlakte groter dan 1000 m².

Uiteraard houdt Hercull ook rekening met deze nieuwe voorwaarden voor toekomstige bouwprojecten.

! Deze verordening is geldig in het hele Vlaamse gewest. Provincies en gemeenten kunnen strengere regels afvaardigen voor hun grondgebied. Lees hier de volledige verordening van Omgeving Vlaanderen.