Hercull haalt voormalig CEO 2XL Stijn Gheyle binnen als Logistics Development Partner

14/09/2022
De Kortrijkse projectontwikkelaar Hercull is vandaag hoofdzakelijk actief binnen de ontwikkeling van lokale bedrijventerreinen.

Met de recente verwerving van grond te Breda voor de ontwikkeling van een logistieke 'last mile' hub zette de ontwikkelaar haar logistieke ambities duidelijk kracht bij.

Hercull haalt voormalig CEO 2XL Stijn Gheyle binnen als Logistics Development Partner.
De Kortrijkse projectontwikkelaar Hercull is vandaag hoofdzakelijk actief binnen de ontwikkeling van lokale bedrijventerreinen. Met de recente verwerving van grond te Breda voor de ontwikkeling van een logistieke 'last mile' hub zette de ontwikkelaar haar logistieke ambities duidelijk kracht bij. 

Hercull heeft een sterk geloof dat er een toenemende vraag komt naar de ontwikkeling van 'last mile' distributiecentra nabij stadscentra en denkt op die manier een belangrijke rol te kunnen spelen in de verduurzaming van de e-commercelogistiek en in het bijzonder van de ‘last mile’.

De aanwerving van Stijn Gheyle, voormalig CEO van 2XL, kadert binnen dezelfde groeistrategie. Stijn wordt binnen Hercull verantwoordelijk voor de ontwikkeling van en de zoektocht naar logistieke opportuniteiten. Zijn engagement zet hij kracht bij als exclusieve Partner bij de logistieke verwervingen van de groep.
 
Stijn Gheyle werd in 2009 logistiek manager van 2XL en leidde van 2010 tot 2011 dochterbedrijf A2B Trucking Bulgaria. Terug in Zeebrugge werd hij in 2012 algemeen directeur transport van 2XL, in 2013 directeur operaties en in 2015 CEO. In november 2018 werd hij Director of Freight Services bij P&O Ferries Ltd. Hij was sinds januari 2020 actief als Vice President Digital Logistics binnen DP World in Dubai. 

Hercull welcomes former CEO 2XL Stijn Gheyle as Logistics Development Partner.

The Kortrijk-based property developer Hercull is currently mainly active within the development of local business parks. With the recent acquisition of the site in Breda for the development of a last-mile logistics hub, the developer clearly reinforces its logistics ambitions.

Hercull has a strong belief that there will be an increased need for the development of laste-mile distribution centers near city centers and it can play an important role in making e-commerce logistics, and the 'last mile' in particular, more sustainable.

The recruitment of Stijn Gheyle, former CEO of 2XL, is part of the same growth strategy. Within Hercull, Stijn will be responsible for the development and search for logistics opportunities. He reinforces his commitment as exclusive Partner in the group's logistics acquisitions.

Stijn Gheyle became logistics manager of 2XL in 2009 and managed subsidiary A2B Trucking Bulgaria from 2010 to 2011. Back in Zeebrugge, he became 2XL's general director of transport in 2012, director of operations in 2013 and CEO in 2015. In November 2018, he became Director of Freight Services at P&O Ferries Ltd. He had served as Vice President Digital Logistics within DP World in Dubai since January 2020.